Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
rząd: Coleoptera
rodzina: Scarabaeidae
typ rekordu: — okaz
ID: 718518
wpis rekordu: T. Klejdysz
oryg. oznaczenie: Cyriopertha glabra von Gebler 1841
państwo: KZ
lokalizacja nadrzędna: Syr-Darja
lokalizacja: Dapjinsk
lokalizacja podrzędna: Atyński pow.
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: 6 VI 1909
w kolekcji: IOR