Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 720767
wpis rekordu: T. Klejdysz
oryg. oznaczenie: Corymbites (?) tesselatus Lin.
państwo: PL
lokalizacja: Smulikata
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: 31 V 1931
zb./obs. przez: Pęsko
w kolekcji: IOR