Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 4. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Elateriformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Elateroideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Elateridaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Denticollinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Cteniceriniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Actenicerusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Acteniceruspodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Actenicerus (Actenicerus) sjaelandicus (O.F. Müller, 1764)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1015480    kod taksonu: 2805
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2007 checklist: L. Buchholz
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Actenicerus sjaelandicus - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 405
 • Publikacje: 126
 • Kolekcje: 13
 • Autorzy publikacji: 98
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): 3

Opis taksonu
Gatunek holarktyczny, szeroko rozprzestrzeniony w środkowej i północnej części Europy, gdzie sięga daleko poza koło podbiegunowe. W Polsce prócz wyższych partii górskich występuje w całym kraju, pospolity na odkrytych terenach wilgotnych. Zamieszkuje tereny nizinne i górzyste, docierając do wysokości około 2000 m n.p.m. Zasiedla głównie przestrzenie otwarte, zwłaszcza młaki, tereny bagienne i torfowiska, ale również wilgotne polany śródleśne, pobrzeża lasu, łąki, a nawet wilgotne pola orne i użytki zielone. Cykl rozwojowy kilkuletni. Postacie dojrzałe pojawiają się w kwietniu i poławiane są do lipca, przeważnie w godzinach przedpołudniowych, na krzewach, bylinach i wcześnie kwitnących roślinach zielnych, zwłaszcza na rzeżusze łąkowej — Cardamine pratensis L. Larwy żyją w próchnicznej, wilgotnej glebie, a nawet w miękkim, butwiejącym, nasiąkniętym wodą drewnie leżącym na ziemi. Są przystosowane do bytowania w glebie o wysokim poziomie wody gruntowej i znoszą okresowe zatapianie podczas roztopów wiosennych i podniesionego stanu wód powodziowych. Przepoczwarczenie następuje głównie w sierpniu. Postać dojrzała zimuje.

Zewnętrzne źródła danych