Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 735627
wpis rekordu: K. Komosiński
oryg. oznaczenie: Helophorus granularis
państwo: PL
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data:
powiązane publikacje: Buczyński et Przewoźny 2009b