Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 765768
wpis rekordu: A. Melke
oryg. oznaczenie: Atheta fungi (Gravenhorst, 1806)
państwo: PL
kraina KFP: Dolny Śląsk
lokalizacja nadrzędna: Wrocław
lokalizacja: Swojczyce
kwadrat UTM: XS46
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
biotop: uprawa pszenicy
data: 29 VI 2004
zb./obs. przez: J. Twardowski