Mapa Bioróżnorodności
Zbiory
typ: Kolekcja
nazwa: Uniw. Przyrodniczy, Wrocław, Kat. Ochrony Roślin
BioMap ID: 121