Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 76959
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie: Cratosilis denticollis (Schummel, 1844)
państwo: PL
kraina KFP: Tatry
precyzja lokalizacji:
— powyżej poziomu kwadratu UTM
data: