Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 771050
wpis rekordu: K. Niedojad
oryg. oznaczenie: Anisotoma axillaris Gyllenhal
państwo: PL
lokalizacja nadrzędna: Puszcza Piska
lokalizacja: Szeroki Bór
kwadrat UTM: EE44
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
mikrosiedlisko: pod korą suchej sosny
data: 30 V 1970
zb./obs. przez: M. Nunberg