Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 771402
wpis rekordu: K. Niedojad
oryg. oznaczenie: Berosus spinosus Steven
państwo: PL
lokalizacja nadrzędna: Wielkopolska
lokalizacja: Ruda Milicka
kwadrat UTM: XT61
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 25 VII 1981
zb./obs. przez: D. Tarnawski