Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 771447
wpis rekordu: K. Niedojad
oryg. oznaczenie: Ampedus rufipennis Stephens
państwo: PL
kraina KFP: Pobrzeże Bałtyku
lokalizacja nadrzędna: Puszcza Bukowa
lokalizacja: ad Szczecin
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: 18 X 1989
zb./obs. przez: A. Buchholz