Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 772383
wpis rekordu: K. Niedojad
oryg. oznaczenie: Agathidium atrum Paykull
państwo: PL
kraina KFP: Wyżyna Krakowsko-Wieluńska
lokalizacja: Janów
kwadrat UTM: CB39
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 24 V 1994
zb./obs. przez: R.J. Pomorski