Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 773330
wpis rekordu: K. Niedojad
oryg. oznaczenie: Ampedus melanurus Mulsant et Guillebeau
państwo: PL
kraina KFP: Roztocze
obszar chroniony: Nart [rezerwat]
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: 31 X 1988
zb./obs. przez: A. Buchholz