Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 773424
wpis rekordu: K. Niedojad
oryg. oznaczenie: Anisotoma orbicularis Herbst
państwo: PL
kraina KFP: Puszcza Białowieska
precyzja lokalizacji:
— powyżej poziomu kwadratu UTM
data: 24 VI 1991
zb./obs. przez: J. Kania