Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 774225
wpis rekordu: K. Niedojad
oryg. oznaczenie: Antherophagus pallens Fabricius
państwo: PL
lokalizacja nadrzędna: dol. Nidy
lokalizacja: Pińczów
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 29-31 V 1993
zb./obs. przez: J. Kania