Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 833725
wpis rekordu: J. Bury
oryg. oznaczenie: Artiora evonymaria
państwo: PL
lokalizacja: Węgierka
kwadrat UTM: FA12
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 27 VII 2007
zb./obs. przez: W. Wacnik
w kolekcji: Bury J.