Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 833726
wpis rekordu: J. Bury
oryg. oznaczenie: Artiora evonymaria
państwo: PL
lokalizacja: Tarnawka
kwadrat UTM: EA93
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 17 VIII 1998
zb./obs. przez: J. Bury
w kolekcji: Bury J.