Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 834039
wpis rekordu: J. Bury
oryg. oznaczenie: Ascotis selenaria
państwo: IT
lokalizacja nadrzędna: Rzym
lokalizacja podrzędna: Seven Hills Camping
kwadrat UTM: TG85
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: 18 VIII 1993
zb./obs. przez: J. Bury
w kolekcji: Bury J.