Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 834266
płeć: f
wpis rekordu: J. Bury
oryg. oznaczenie: Comibaena bajularia
państwo: PL
lokalizacja: Tarnawka
kwadrat UTM: EA93
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 17 VI 2007
zb./obs. przez: P. Babula
w kolekcji: Bury J.