Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 834904
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Neofaculta infernella
państwo: PL
kraina KFP: Górny Śląsk
lokalizacja: Brynek
województwo: śląskie
kwadrat UTM: CA39
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 14 V 2007
zb./obs. przez: H. Szołtys
w kolekcji: Larysz A.