Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 835743
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Cepphis advenaria
państwo: PL
lokalizacja: Sędziejowice
województwo: woj. łódzkie
kwadrat UTM: CC60
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 27 VI 2001
zb./obs. przez: B. Marciniak
w kolekcji: Marciniak B.