Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 835751
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Ecliptopera silaceata
państwo: PL
lokalizacja: Lubochnia
województwo: woj. łódzkie
kwadrat UTM: DC31
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 16 V 2001
zb./obs. przez: B. Marciniak
w kolekcji: Marciniak B.