Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 837004
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Eupithecia abietaria
państwo: PL
lokalizacja: Mysłowice
lokalizacja podrzędna: Ćmok
województwo: woj. śląskie
kwadrat UTM: CA66
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 3 VII 2006
zb./obs. przez: A. Larysz
w kolekcji: Larysz A.