Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 838086
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Hydrelia flammeolaria
państwo: PL
lokalizacja: Chojnów
województwo: woj. dolnośląskie
kwadrat UTM: WS68
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 30 V 2001
zb./obs. przez: Sz. Józefczuk