Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 838149
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Xanthorhoe spadicearia
państwo: PL
lokalizacja: Jaroszówka
województwo: dolnośląskie
kwadrat UTM: WS68
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 25 V 2001
zb./obs. przez: I. Józefczuk