Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 838857
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Habrosyne pyritoides
państwo: PL
obszar chroniony: Sobowice
województwo: woj. lubelskie
kwadrat UTM: FB66
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 24 VI 2007
zb./obs. przez: J. Buszko
w kolekcji: Malkiewicz A.