Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 839887
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Idaea deversaria
państwo: PL
lokalizacja nadrzędna: Toruń
lokalizacja: Bielany
województwo: woj. kujawsko-pomorskie
kwadrat UTM: CD37
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 2 VII 2001
zb./obs. przez: J. Buszko
w kolekcji: Malkiewicz A.