Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 843147
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Neofaculta ericetella
państwo: PL
obszar chroniony: Suche Bagno
województwo: podlaskie
kwadrat UTM: FE48
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: 27 V 2005
zb./obs. przez: J. Buszko
w kolekcji: Buszko J.