Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 843672
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Petrophora chlorosata
państwo: PL
kraina KFP: Pojezierze Pomorskie
lokalizacja: Tkalnia
województwo: pomorskie
kwadrat UTM: XV88
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 28 V 2004
zb./obs. przez: J. Buszko
w kolekcji: Malkiewicz A.