Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 843960
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Micrurapteryx kollariella
państwo: PL
lokalizacja: Muszaki
województwo: woj. warmińsko-mazurskie
kwadrat UTM: DE71
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
mikrosiedlisko: Chamaecytisus ratisbonensis
data: 5 VIII 2005
zb./obs. przez: J. Buszko
w kolekcji: Buszko J.