Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 845393
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Theria rupicapraria
państwo: PL
kraina KFP: Dolny Śląsk
lokalizacja: Kosorowice
województwo: opolskie
kwadrat UTM: BB90
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 9 IV 2005
zb./obs. przez: T. Blaik
w kolekcji: Blaik T.