Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 845541
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Rhinoprora debiliata
państwo: PL
lokalizacja: Ostrzyca
województwo: dolnośląskie
kwadrat UTM: WS55
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 3 VII 2001
zb./obs. przez: T. Blaik
w kolekcji: Blaik T.