Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 846277
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Cameraria ohridella
państwo: PL
lokalizacja: Spała
województwo: woj. łódzkie
kwadrat UTM: DC30
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
mikrosiedlisko: Aesculus hippocastanum
data: 5 IX 2001
zb./obs. przez: G. Banasiak
w kolekcji: Banasiak G.