Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 846854
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Camptogramma bilineata
państwo: PL
lokalizacja nadrzędna: Pustynia Błędowska
lokalizacja: Klucze
województwo: małopolskie
kwadrat UTM: CA97
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 15 V 2001
w kolekcji: Wojtusiak J.