Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 849127
płeć: m
wpis rekordu: M. Hołowiński
oryg. oznaczenie: Scrobipalpula psilella
państwo: PL
lokalizacja: Serniawy
kwadrat UTM: FB68
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
biotop: las
data: 1 V 2008
zb./obs. przez: M. Hołowiński
w kolekcji: Hołowiński M.