Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 849256
wpis rekordu: M. Hołowiński
oryg. oznaczenie: Neofaculta ericetella
państwo: PL
kraina KFP: Podlasie
lokalizacja: Osowa
lokalizacja podrzędna: Podlaski
kwadrat UTM: FC70
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 26 IV 2002
zb./obs. przez: M. Hołowiński
w kolekcji: Hołowiński M.