Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 869562
wpis rekordu: S. Łuczkowski
oryg. oznaczenie: Alcis repandata
państwo: PL
kraina KFP: Pojezierze Pomorskie
lokalizacja: Mały Bukowiec
województwo: pomorskie
kwadrat UTM: CE27
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 23 VII 2001
zb./obs. przez: S. Łuczkowski
w kolekcji: Łuczkowski S.