Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 876709
wpis rekordu: J. Nowacki
oryg. oznaczenie: Macrochilo cribrumalis HBN.
państwo: PL
lokalizacja nadrzędna: Lasy Sobiborskie
lokalizacja: Hańsk
kwadrat UTM: FB69
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 1993-1998
powiązane publikacje: Nowacki J. et Hołowiński M. 1999