Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 922492
wpis rekordu: J. Mazepa
oryg. oznaczenie: Aesalus scarabaeoides (Panzer, 1793d)
państwo: PL
lokalizacja: Cztery Kopce
kwadrat UTM: EC31
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
biotop: las mieszany
data: 21 VI 2008
zb./obs. przez: W. Piątek
oznaczony przez: J. Mazepa