Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz (dane na podst. literatury)
ID: 924066
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie: Abdera affinis (Paykull 1799)
państwo: PL
kraina KFP: Beskidy Wschodnie
lokalizacja: Hołubla
kwadrat UTM: FA11
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 15-29 VI 1884
powiązane publikacje: Kubisz D. et al. 2010a, Kubisz D. et al. 2014
w kolekcji: ISEZ PAN