Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 928494
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie: Anaspis ruficollis (Fabricius 1792)
państwo: PL
kraina KFP: Roztocze
lokalizacja: Obrocz
kwadrat UTM: FB40
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 1910-1912