Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz (dane na podst. literatury)
ID: 928712
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie: Anaspis flava (Linnaeus 1758)
państwo: PL
kraina KFP: Beskidy Zachodnie
lokalizacja: Paleśnica
kwadrat UTM: DA82
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 1-6 VI 1984
powiązane publikacje: Kubisz D. 1998, Kubisz D. et al. 2014
w kolekcji: ISEZ PAN