Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 928909
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie: Anaspis rufilabris (Gyllenhal 1827)
państwo: PL
lokalizacja: ad Przemyśl
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data:
powiązane publikacje: Trella T. 1923c, Kubisz D. et al. 2014