Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 996539
oryg. oznaczenie: Amara Bonelli tibialis Paykul
państwo:
lokalizacja: Łomianki
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: 3 VIII 1910