Mapa Bioróżnorodności
Zbiory
typ: Kolekcja
nazwa: Uniw. Przyrodniczy, Poznań, Kat. Entomologii i Ochrony Środowiska
BioMap ID: 122