Mapa Bioróżnorodności
Zbiory
typ: Kolekcja
nazwa: IBL, Zakład Lasów Naturalnych, Białowieża
BioMap ID: 270