Mapa Bioróżnorodności
Zbiory
typ: Kolekcja
nazwa: Buchholz L. et Ossowska M.
BioMap ID: 404