Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Elateriformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Elateroideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Elateridaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Agrypninaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Agrypniniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Agrypnusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Agrypnus murinus (Linnaeus, 1758)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1014946    kod taksonu: 2798
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2007 checklist: L. Buchholz
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Agrypnus murinus - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 651
 • Publikacje: 185
 • Kolekcje: 16
 • Autorzy publikacji: 147
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): 2

Opis taksonu
Gatunek eurosyberyjski, rozprzestrzeniony w całej niemal Europie, docierający w Fennoskandii do koła podbiegunowego; wykazywany też z Kaukazu i Ameryki Północnej. W Polsce nie znany jeszcze z Sudetów Wschodnich i Kotliny Nowotarskiej. Z pozostałych rejonów podawany przez licznych autorów, z niektórych krain wielokrotnie. Zasiedla odkryte, nasłonecznione tereny, zwłaszcza suche łąki i pastwiska, ugory, przydroża, miedze, polany śródleśne i pobrzeża zadrzewień; w głębi wilgotnych lasów nie występuje. Larwy żyją w powierzchniowej warstwie różnych gleb, o ile nie są zbyt wilgotne; w ciągu 3-4 lat prowadzą one drapieżny sposób życia, napadając na niższe postacie rozwojowe owadów. Przez niektórych autorów larwy są uważane za szkodniki kultur rolnych. Należy jednak uznać omawiany gatunek za pożyteczny z gospodarczego punktu widzenia. Postacie dojrzałe po przezimowaniu w glebie ukazują się na powierzchni w kwietniu i przeżywają do lipca, w górach do sierpnia.

Ilustracje
... przeglądaj
Agrypnus
murinus
Zewnętrzne źródła danych