Mapa Bioróżnorodności
Zbiory
typ: Kolekcja
nazwa: ISEZ PAN: Szymczakowski W.
BioMap ID: 525