Mapa Bioróżnorodności
Zbiory
typ: Kolekcja
nazwa: MiIZ PAN: Makólski J.
BioMap ID: 580