Mapa Bioróżnorodności
Zbiory
typ: Kolekcja
nazwa: Uniw. Mikołaja Kopernika
BioMap ID: 653